TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
   ÜYELER ve PORTFOLYO

Vedat OSMANOĞLU

ÖZGEÇMİŞ


1951 Akçaabat (Trabzon) doğumluyum. 1970 yılında çalışma hayatına atıldım. 2001 yılında aynı kurumdan emekli oldum.1982 yılında fotoğrafla ilgilenmeye başladım.Aynı yıl İFSAK’ a üye oldum. 1987 yılında Trabzon’da FOTO FORUM’ un kurulması ile aktif olarak kendimi çalışmaların içerisinde buldum. 4 dönem yönetim kurullarında çeşitli görevler aldım. Ocak 1990 yılından beri Fotoğraf Dernekleri Birliğinin FOTO FORUM temsilcisi olarak görev yaptım.1999 yılında A.FIAP ünvanı aldım. Haziran 2003 yılında Fotoğraf Sanatı Federasyonunun kurulmasında FOTO FORUM’ u temsilen kurucu üye olarak görevlendirildim. TFSF’ nin Geçici Yönetim Kurulu ve 1.Olağan Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulunda görev aldım. Ulusal ve Uluslar arası fotoğraf yarışmalarında fotoğraflarım sergilenmeye değer bulundu.Bir çok karma sergi ve gösteriye katılıp, kişisel saydam gösterileri yaptım.Bir kısım fotoğraflarım çeşitli dergi ve kitaplarda basıldı.

İnternet Sitesi
http://www.vedatosmanoglu.net
e-posta : vosmanoglu@gmail.com

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail