TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
   ÜYELER ve PORTFOLYO

Süleyman KICI

ÖZGEÇMİŞ


Süleyman Kıcı 1958 Giresun doğumlu.İlk-Orta-Lise öğrenimini İstanbul'da Yüksek öğrenimini KTÜ İİBF İktisat bölümünde tamamladı. Aynı yıl Özel bir bankada işe başladı 27 yılın ardından emekli oldu.Fotoğrafa lise yıllarında başladı. Karma sergilere katıldı.Yarışmalarda fotoğrafları ödül aldı.Fotoğrafta özel bir konuda çalışmıyor olmasına rağmen fotoğraflarında doğal manzara ve bulut fotoğrafları ile makrolar ağırlıktadır. Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği kurucu üyesidir.

İnternet Sitesi
suleymankici.com
e-posta : suleymankici@gmail.com

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail