TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
   ÜYELER ve PORTFOLYO

Hamiyet ÖZEN

ÖZGEÇMİŞ


Artvin-Şavşat doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Artvin merkezde tamamladı. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Daha sonra 1988-1994 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde mastır ve doktora çalışmalarını tamamladı. 1994 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde, Restorasyon Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilir. Gezmeyi, farklı kültürleri tanımayı ve bir o kadar onları belgelemeyi sever. 1989 yılında mesleki olarak başlayan fotoğraf merakı daha sonra bir tutku olarak devam etmiştir. Foto Forum Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi olan Özen, dernek bünyesinde pek çok karma sergiye eserler verdi. Aynı dernekte iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı.

İnternet Sitesi
http://ozen.ktu.edu.tr
e-posta : hamiyeto@hotmail.com

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail