TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
34 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
   ÜYELER ve PORTFOLYO

Mustafa Reşat SÜMERKAN

ÖZGEÇMİŞ


Mustafa Reşat Sümerkan 1953 yılında Trabzon’da doğdu. 1977 yılında KTÜ Mimarlık bölümünü bitirerek bu bölümün Yapı Bilgisi Anabilim Dalı’na asistan olarak atandı. Yrd. Doç. Dr. Olarak sürdürdüğü görevinden Mart 2007’de emekli oldu. Sümerkan fotoğrafla 1970 yılında tanıştı. Dördü Trabzon’da, biri Ankara ve diğeri de İstanbul’da olmak üzere 6 kişisel sergi açtı. Çok sayıda dia gösterisi gerçekleştirdi, toplu fotoğraf sergilerine katıldı. Bölümünde meslek dersleri yanında 1985 – 2005 yılları arasında KTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Fotoğraf Seçme Dersleri ile Mimarlık Bölümü’nde “Mimari Fotoğraf” derslerini de verdi. 1987 yılında kurulan Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği (Foto Forum)’un her kademesinde görevler aldı. Katıldığı yarışmalarda ödüllendirilmiş fotoğrafları da olan Sümerkan, Türkün ile evli ve iki kız babasıdır.

İnternet Sitesi
e-posta :

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail