TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
   ÜYELER ve PORTFOLYO

Şekip İSKENDER (Kurucu Üye)

ÖZGEÇMİŞ


1948 yılında Trabzon’un Yomra İlçesinde doğdum. Fotoğrafa ilgim 18 yaş larında başladı.Ancak ilişkim sürekli olmadı. Askerlik,evlilik ,ekmek kavgası içinde fotoğraf ıda ihmal etmedim. Aradan yıllar geçtikçe fotoğraf bir hobi olmak tan çok tutku haline dönüştü.1987 yılında FOTO FORUM’un Kurucuları arasında yer aldım. Derneğin çeşitli kademe lerinde yer aldım. 5 Kişisel sergi ,çok sayıda saydam gösterisi, yurt içinde 5 ödül ve çok sayıda sergileme, ayrıca çeşitli tarihler de İngiltere,İspanya, Singapur, Çekoslovakya, Bangladeş, Lüksemburg ve Türkiye de düzenlenen uluslar arası fotoğraf yarışmalarında toplam 9 sergileme kazandım. Gazete Dergi ve Kitaplarda Fotoğraflarım yayınlandı.

İnternet Sitesi
e-posta : sekipiskender@gmail.com

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail