TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
    06.03.2012


7 Mart 18:00 Dernek Merkezi

Üye Toplantısı

10 Mart Cumartesi 18:00 Sanatevi

‘Orta Ölçekli Kent:Sıradan Fotoğraflamak ‘başlıklı projenin eğitmenleri Hollandalı Bas Vroege ve Hans Van Der Meer birer sunum erçeklerştirecek. Vroege kurucusu ve yöneticisi olduğu Paradox kurumu ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verirken. Van Der Meer ise fotoğraf çalışmalarından örnekleri Trabzonlu fotoğrafseverlerle paylaşacak.

12 Mart Pazartesi 19:30 Sanatevi

Gapo’dan Refik Akyüz ve serdar Darendeliler ile ISSP’den Juija Berkovica kurumları hakkında sunumlar yapacak daha sonraysa projeye katılan genç fotoğrafçılar başvuru dosyalarında yer alan önceki projenin sunumlarını gerçekleştirecekler.

16 Mart Cuma 17:00 Sanatevi

‘Orta ölçekli Kent: Sıradanı Fotoğraflamak’ başlıklı projye katılan fotoğrafçıların Trabzon’da gerçekleştirecekleri çalışmalardan örnekler sunacaklar.

21 Mart Çarşamba 18:00 Dernek Merkezi

Saydam Gösterisi:: ‘Gece ve Trabzon’

Nermin Karsan

28 Mart Çarşamba 18.00 Dernek Merkezi

Saydam Gösterisi:’Arena’

Şenol Erdener

4 Nisan Çarşamba 18:00 Dernek Merkezi

Saydam Gösterisi:’Panaromik’

Aydın Atasoy

11 Nisan Çarşamba 18:00 Dernek Merkezi

Saydam Gösterisi:’Mehmet Avcıdırların Gözüyle’

25 Nisan Çarşamba 18:00 Dernek Merkezi

Saydam Gösterisi:’Yansımalar’

Mustafa Reşat Sümerkan

 

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail