TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
    01.06.2011


FOTO FORUM'UN KURUCU ÜYESİ OLDUĞU SANATEVİ'NİN 1-10 HAZİRAN 2011 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLEMİŞ OLDUĞU  3. SANATEVİ SANAT GÜNLERİ'NE, DERNEĞİMİZ 'BEYAZ' KONULU SERGİ İLE KATILDI. SERGİ AÇILIŞI 1 HAZİRAN ÇARŞAMBA SAAT 18:00 DE SANATEVİ'NDE YAPILDI.

SANATEVİ SANAT GÜNLERİ'NDE Saydam Gösterisi Yapan Üyelerimiz

2 Haziran 2011 Perşembe Saat:15:00

Yalnız Fotoğraflar-Fahrinur KOÇ

3 Haziran 2011 Cuma Saat:15:00

Uzun İnce II-H.Fahri GÜMÜŞTEKİN

5 Haziran 2011 Pazar Saat:15:00

Yolcunun Yolculuğu-Nermin KARSAN

9 Haziran 2011 Perşembe

Uzun İnce İstanbul-M.Tolga TOMAÇ

10 Haziran 2011 Cuma   Saat:15:00

10 Haziran Cuma Saat:15:00

Kentin Odaları'Türkün SÜMERKAN

Söyleşi

4 Haziran Cumartesi 2011 saat:14:00

İzleyici Gözüyle Fotoğraf Anlama Ve Değerlendirme

Mustafa Reşat SÜMERKAN

Panel

8 Haziran 2011 Çarşamba Saat:18.30

Trabzon'da Sanat

Aralarında Foto forum'un bulunduğu 10 dernek Trabzon'da Sanatı konuştu. Paneli Zekeriya SAKA yönetti.

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail