TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
    19.03.2014


19.Mart.2014 Saat 18:00 "Fotoğrafta Etkili Derinlik" Şenol ERDENER

02.Nisan.2014 Saat 18:00 "Fotoğrafta Kurgu" Şerafettin YETİMOĞLU

09.Nisan.2014 Saat 18:00 Yağmur Konulu Sergi Değerlendirme Toplantısı

16.Nisan.2014 Saat 18:00 "Fotoğrafta Proje Üretimi" Ali GÜNER

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail