TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
    12.10.2013


Ekim Aralık etkinlik programı

23.10.2013    Üye toplantısı                                                    Dernek Merkezi          18.00

06.11.2013    "İnsan, Zaman, Mekan"   Hasan TÜRKER              Dernek Merkezi          18.00

20.11.2013   "Söyleşi"     Hasan Fehmi HIZAL     Heykeltraş        Dernek Merkezi          18.00

04.12.2013   "Yüz Yıllık Gelenek: Pavli"  Murat Tolga TOMAÇ      Dernek Merkezi           18.00

18.12.2013   "Kuşlar"                Ali KAHVECİ                            Dernek Merkezi            18.00

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail