TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
32 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
    31.03.2010


Değerli üyelerimiz, aşağıda sergi-gösteri birimi üyemiz Sayın Şenol Erdener'in projesini katılımınız üzere bilginize sunuyoruz.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÖZÜYLE”
23 NİSAN FOTOĞRAF SUNUMU
Sadece Fotoforum üyelerimizin çocuk ve torunlarına açık olan bir fotoğraf sunumudur.
1. Sunumun adı:
“Çocuklarımızın gözüyle”
2. Sunumun amacı:
Derneğimiz üye çocuklarına fotoğraf sevgisini aşılamak ve kendilerine güvenlerini artırmaktır. Ayrıca 23 Nisan gününü; çocuklarımızın üretebilme yeteneklerini hissederek eğlenceli bir aktivite içinde geçirmelerini sağlamaktır.
3. Sunumun Konusu:
Fotoğraflarda konu sınırlaması yoktur. Sadece aile hatıra fotoğrafları kabul edilmeyecektir.
4. Katılım
1995 yılından sonra doğmuş halen orta öğretim öğrencisi olan tüm Foto Forum üye çocuklarına / torunlarına açıktır (birinci derecedeki akraba çocukları da dahildir). Katılımcılar en fazla 15 adet fotoğrafı seçilmek üzere teslim edebilirler.
5.Yapıt Boyutları
Fotoğraflar orijinal boyutlarında jpeg formatında bir CD’ye kopyalanarak derneğimize teslim edilebilir veya e-posta olarak senolerdener@gmail.com ‘a gönderilebilir.
6.Fotoğrafların isaretlenmesi:
Sunuma katılacak fotoğraflar sıra numarası ve katılımcı adı ile adlandırılarak gönderilmelidir (örnek: ahmetbirinci-1) yazılmalıdır. Katılımcıların kendilerine ait bir adet boy/yarım boy portre fotoğraflarını da  adlandırılarak (örnek: ahmetbirinci-portre) göndermelidir.
7. Eserlerin Seçimi :
Sunuma katılacak fotoğrafların en fazla 150 -180 adetle sınırlı olması gerekmektedir.
Bu nedenle, katılımda fazla olması durumunda  gerekirse adet azaltma amacı ile fotoğraflar elenebilecektir. Elemeler sonrasında her katılımcının eşit adette fotoğrafı sunuma dahil olacaktır.
8. Sunum ve proje sorumlusu:
Şenol ERDENER
9. Sunum Takvimi :
Son Katılım Tarihi : 09.04.2010 CUMA saat 18:00
SUNUM Tarihi : 23.04.2010 CUMA saat 18:00
SUNUM YERİ: Sanat Evi Gösteri Salonu

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail