TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
    13.04.2011


Üyemiz Mustafa Reşat  SÜMERKAN'' 40 Yıl Önce Trabzon'' adlı fotoğraf sergisiyle tüm üyelerimizi, fotoğraf meraklılarını Trabzon'un 70'li yıllardaki meydanlarını, sokaklarını  onun objektifinden izlemeye davet ediyor.

 

Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Salonu

15 Nisan 2011 Cuma Saat 18.00

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail