TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
    08.03.2011


Trabzon Barosunun düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Fotoğraf Sergisi üyemiz Ayça Sert'in fotoğraflarıyla açılmaktadır.

Açılış Kokteyli 8 Mart 2011 Saat:19:00

Yer:Trabzon Barosu

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail