TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
32 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
    08.01.2011


Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 08.01.2011 günü saat 13.oo de dernek merkazinde yapılacaktır.Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 15.01.2011 tarihinde aynı saat ve yerde yapılacaktır.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan teşekkülü ve saygı duruşu

3-Faalıyet raporlarının okunup aklanması

4-2010 yılı bütçesinin görüşülüp aklanması

5-Seçimler

6-Dilek ve Temenniler

7-Kapanış

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail