TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
32 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
    23.04.2010


Değerli Üyelerimiz,


Bu yıl 11. si düzenlenecek olan, Uluslar arası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında birkaç yıldır olduğu üzere, yine derneğimizden sergi talep edilmiştir. Sergi 2 Mayıs 2010 tarihinde TDT fuayesinde açılacaktır.

 

Bu kısa süre içinde sergi konusunu, on birinci kez yinelenen festivalin adından ilham alarak “BİR” diye kararlaştırdık. Her üyemizin en çok iki fotoğraf ile katılmasını bekliyoruz.

 

FOTO FORUM TOPLU SERGİSİ

 

Konu: “BİR”

Sergilenmeye hazır fotoğrafların dıştan dışa net boyutu: 60 x 60 cm.

Fotoğrafların derneğe son teslim tarihi: 01 Mayıs 2010

Seçici kurul: Yok

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail