TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir

 

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı         :
                 Görev Unvanı       :                                       

Ali KAHVECİ                                           Başkan

Ayça Asiye SERT                                      Başkan Yardımcısı

Tuba ÇELİK                                             Sekreter

Yasin KAYA                                             Sayman

Oğuzhan HACISALİHOĞLU                         Üye

 

KURULUŞTAN BUGÜNE YÖNETİM KURULLARI             

 

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail