TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir

FOTO FORUM'un Kuruluşu :

Foto Forum Arrives (08.11.1987)

Trabzon’da etkinlik göstermiş fotoğrafçıların çalışmalarına tanık olan tanışan genç bir kuşak 1970 lerden sonra bu sanata giderek ilgi duyar. Özellikle 80’li yıllarda Türkiye’nin çeşitli illerinde birbiri ardınca açılan nitelikli fotoğraf sergileri onlara heyecan aşılamaya başlamıştır. Önceleri geziler düzenleyip fotoğrafı tartışan bu gurup, dernek kurma düşüncesinde birleşerek 08.11.1987 tarihinde FOTO FORUM’u (61-010-176) kurarlar. Dernekler yasasına göre devlet memurları kurucu olamadığı için bu sanata sempati duyan bir gurupla Şekip İSKENDER başkanlığında kuruluşu gerçekleştirirler.

Derneğin isim babası Süleyman İSKENDER, FOTO FORUM adını çeşitli fotoğraf yayınlarında gördüğünü, “Fotoğraf Çevresinde Toplanma” anlamından yola çıkarak bu adı seçtiğini anlatmaktadır. Dernek, Trabzon Belediyesi’ne ait 22 m2 lik bir mekanda etkinliklerine başlar.

Dernek kurucuları; Şekip İSKENDER, İhsan ERBAY, Hasan BEŞLİ, Hülya YALÇINALP, Süleyman İSKENDER, Saim KARADENİZ, Feridun AYDIN’dır.

18.06.1988 tarihinde gerçekleştirilen ilk olağan genel kurulda Şekip İSKENDER başkanlığında, Saim KARADENİZ, Türkün SÜMERKAN, Hülya YALÇINALP, Bülent YALÇINALP, Ali VAN ve Osman ÇINAR yönetim kurulunu oluştururlar.

2010 yılına kadar Şekip İSKENDER, Türkün SÜMERKAN, Hasan PAÇAL, Zafer BAKİ, Vedat OSMANOĞLU, Mustafa Reşat SÜMERKAN, Feridun AYDIN, Fahri Gümüştekin sırasıyla başkanlığı üstlenirler.

Foto Forum, 2003 yılında kurulan “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu” nun kurucu üyesidir.

A young generation who knows well and were always in touch with the active senior Photographers of Trabzon showed an increasing enthusiasm to this art form. Especially exhibitions around 1980’s gave a new rise of excitement of photography which we all know of. After spontaneous photography talks and shooting helps and cooperations, then photography trips among them they finally came along and all agreed with the idea of establishing a new photography association. Since at that time people who works for the goverment could not be founders of any association according to old “Associations Law” they joined with another group of photographical art fans under the leadership of Mr. Süleyman İSKENDER and formed the establishment. Name giver Mr.Şekip İSKENDER explaines the origin of the FOTO FORUM name as “ He saw this name in several Photography magazines and loved it as this name can give a good meaning of “Joining together around Photography”

Our association resides in a 22 sq/m area rented from Trabzon City.Founders are Şekip İSKENDER, İhsan ERBAY,Hasan BEŞLİ ,Hülya YALÇINALP, Süleyman İSKENDER , Saim KARADENİZ and Feridun AYDIN.

In June the 18’th of 1988 first commite meeting was held and along with chair Mr. Şekip İSKENDER,Saim KARADENİZ, Türkün SÜMERKAN, Hülya YALÇINALP, Ali VAN and Osman ÇINAR formed a first board of the committe. Şekip İSKENDER,Türkün SÜMERKAN,Hasan Paçal,Zafer BAKİ,Vedat OSMANOĞLU, Mustafa Reşat SÜMERKAN, Feridun AYDIN, Fahri Gümüştekin were chairmans of the FotoForum until now..

After association law was changed in the end of 2002, our association which was a joint of Turkish Photography Clubs for 16 years, now become one of the founders of “Federation of Turkish Photographic Arts Associations” which is established in June 2003.

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail