TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir

1.    ULUSAL FOTO FORUM  FOTO MARATONU
“AKÇAABAT-HIDIRNEBİ YAYLA FESTİVALİ”   TRABZON

AMAÇ
Trabzon'un Akçaabat ilçesi, Hıdırnebi yaylasını doğal ve kültürel çevresiyle tanıtmak, yörenin sosyal yapısını ve varlıklarını belgelemek, fotoğraf tutkunlarının bu güzel coğrafyada kaynaşmasına yardımcı olmak ve fotoğraf sanatına geleneksel olarak katkıda bulunmaktır.

KONU
Hıdırnebi Yayla Festivali kapsamında yayla ortamı ve geleneksel öğelerinin görüntülenmesi. Her yönüyle yayla doğası ve geleneksel yaşamı.

“Hıdırnebi Yayla Şenliği, geleneksel olarak kutlanan bir yayla eğlencesidir. Halk takviminde Orak Ayı'nın (Temmuz) 7'sinde, miladi takvimde 20 Temmuz'da horonlar oynanarak, türküler söylenerek, yenilip içilerek coşulur. Meraklılar 18 Temmuz'dan başlayarak şenlik alanına gelip çadır veya basit barakalar kurarak konaklarlar. Asıl şenlik günü olan 20 Temmuz'da tüm çevre ilçe ve köylerden insanlar şenlik alanında toplanırlar.”

YARIŞMA KATEGORİLERİ
1- Foto Forum ödülü çerçevesinde, Hıdırnebi Yaylası, festival  ve yayla ortamında kaydedilebilecek görüntüler.
2- Sponsor Özel Ödülü kapsamında Trabzon FORUM AVM iç ve dış ortamlarından çekilebilecek görüntüler.

KATILIM KOŞULLARI
Foto Forum Foto Maraton; jüri üyeleri ve birinci derecedeki yakınlarının dışında amatör, profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.

Etkinlik 17- 21 Temmuz 2010 (Cumartesi – Çarşamba) tarihleri arasında 5 gün sürecektir. Foto Forum Foto Maraton'a katılan fotoğrafçıların broşürde tanımlanan sınırlar içinde ve belirtilen tarih aralığında çekim yapmaları gerekmektedir. Bu alan dışından gelmiş ya da süresi dışında çekilmiş fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Katılımcılardan kayıt esnasında 10.- TL katılım ücreti alınır.

GENEL KOŞULLAR:
    a- Foto Forum Foto Maraton'da çekimler dijital makineler ile yapılacak ve fotoğraflar düzenleme komitesine dijital ortamda teslim edilecektir. Çekimler JPEG formatında yapılacak, diğer
formatlarda yapılmış çekimler kabul edilmeyecektir. Eserler orijinal çekilmiş haliyle olacak, basit düzenlemeler haricinde yapılmış müdahaleler kabul edilmeyecektir.
    Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz olabilir. Her katılımcı en çok 5 adet fotoğrafla Foto Forum Foto Maraton'a katılabilecektir.
Fotoğrafların çekim bilgilerine ulaşıldığında düzenleme komitesi orijinal çekimden kuşku duyarsa fotoğrafın orijinalini isteyebilecek ya da koşullar sağlanmadığı gerekçesiyle fotoğrafı jüri elemesine dahil etmeyebilecektir.
    b- Kayıt kabul esnasında verilen sıra numaraları rumuz olarak kabul edilecek, teslim edilecek fotoğrafların adları bu rumuz ile markalanacaktır. Birden fazla yapılan teslimatlarda fotoğraflara sıra numarası da verilecektir. (135-1.jpg gibi) Kayıt anında; katılımcılar, broşürle birlikte gelen kayıt formunu eksiksiz doldurmalıdırlar.
    c- Foto Forum Foto Maraton'da ödül alan ve sergilenmeye değer görülen tüm eserler Foto Forum web sitesinde (www.fotoforum.org.tr) Foto Forum Foto Maraton sergisi olarak yayınlanacaktır. Foto Forum Foto Maraton'da ödül alan eserlere ayrıca telif ödenmeyecektir. Ödüllendirilen ve satın alınan eserler sanatçı ve eser ismi belirtilmek suretiyle Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sponsorların Trabzon'u tanıtıcı yayın ve tanıtımlarında kullanılabilecektir. Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi için çekilen fotoğrafların kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne aittir, çekilen fotoğraflar Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin izni dışında profesyonel amaçlarla kullanılamaz. Eser sahibi bu durumlarda herhangi bir ilave hak iddia edemez.
     d- Teslim olunan eserlerin her türlü sorumluluğu katılımcıya aittir. Doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar ve cezai yaptırımlarda Foto Forum'a, düzenleme komitesine, Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne, Trabzon Valiliği'ne ve diğer sponsorlara hiç bir sorumluluk yüklenemez.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği  anlaşılanlardan elde ettikleri ödül,  ünvan ve her türlü  kazanımları geri  alınır .

Yarışmaya  verdiği  fotoğraf üzerinde, yapıt  kendisine ait   olmadığı  halde   kendisininmiş gibi göstermeye  ve   değerlendirme  kurulunu   yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve  değişiklikleri yapan,

Ödül  almış  fotoğrafların   katılımının   kısıtlandığı   yarışmalarda  böyle bir    fotoğrafla ya da bu  fotoğrafın ana   unsur   olarak   kullanıldığı  yapıtlarla    katılımda  bulunan   kişilerin   yarışmalara   katılımı  TFSF  Yarışma İlkeleri   gereğince  bir   yıl süreyle  kısıtlanır .
 Haklarında  yukarıda  açıklanan gerekçelerle  verilmiş  kısıtlılık  kararı devam eden  katılımcılar bu  yarışmaya  katılamazlar .

     e- Ödüllü yarışma, TFSF yayını olan Almanak 2010 da yer alacaktır. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserlerin yer aldığı CD hazırlanacak, her katılımcıya yarışma sonrasında posta ile gönderilecektir. Posta sırasında oluşabilecek hasarlardan Foto Forum sorumlu tutulamaz. Foto Forum Foto Maraton'a kayıt olan her katılımcı bu şartları aynen kabul etmiş sayılır.

JÜRİNİN TOPLANMASI:
Jüri 5. gün (21Temmuz Çarşamba) saat 14.00'da toplanacaktır.

SONUÇLARIN BİLDİRİMİ VE ÖDÜL TÖRENİ:
5. gün (21 Temmuz Çarşamba, saat 19.30'da) sonuçlar açıklanacak ve hemen ardından ödül töreni yapılacaktır.

FEDERASYON DESTEĞİ:
Foto Forum Maraton, TFSF tarafından (2010 / 36) desteklenmektedir. Foto Forum Foto Maraton süresince Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi hazır bulunacaktır.

KONAKLAMA:
Konaklama yapılabilecek otel ve tesislerin adres, iletişim bilgileri ve özellikleri Foto Forum internet sitesinde (www.fotoforum.org.tr) duyurulacaktır. Katılımcılar konaklama ile ilgili rezervasyon ve diğer işlemlerini kendileri yapacaklardır.Çadırda konaklama yapacak katılımcılar,  çadır, konaklama yeri ihtiyacı ve diğer konaklama ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir. Festival alanında bu tür istekler için yerel yöneticiler gerekli olanağı sağlamaktadır.

PROGRAM:
1.-2.-3. ve 4. GÜN:
İlk gün, Cumartesi sabahı saat 10.00 da sponsor kuruluş Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kayıt işlemleri masası hazır olacak, kayıtlar bu saatten itibaren yapılmaya başlanacaktır. Kayıtlar ilk dört gün boyunca saat 10.00 ila 12.30 arasında devam edecektir. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar son güne kadar hem sponsor ödülü hem de yarışma ödülü için fotoğraf çekimi yapabileceklerdir. 2. Günden itibaren, ilk günden itibaren çekilen fotoğrafların kabul masasına teslimi yapılabilir. Yarışma günleri içerisinde, aracı olmayanlar için Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nden kalkan Trabzon Belediyesi otobüsleriyle, minibüs duraklarına kadar gidiş ve dönüşler için servis yapılacaktır.

5. GÜN:  (Çarşamba) Sabah saat 10.00 da Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde başlayacak fotoğraf kabul, aynı gün saat 12.00 de sona erecektir.  Bu saatten sonra yapılan fotoğraf teslim başvuruları kabul edilmeyecektir. Jüri toplantısı en geç saat 14.00' de başlayacaktır. Saat 19.30'da ödül törenine geçilecek. Tören ve ödül dağılımı sonrasında Foto Forum Foto Maraton sona erecektir.

FOTO MARATON ÖDÜLLERİ:
1.lik ödülü : 1000 TL ve FOTO FORUM ALTIN MADALYASI
2.lik ödülü : 750 TL ve FOTO FORUM GÜMÜŞ MADALYASI
3.lük ödülü : 500 TL ve FOTO FORUM BRONZ MADALYASI
Mansiyonlar : 5 adet 100'er TL ve FOTO FORUM KATILIM BELGESİ
Sergilemeler: 30 adet / FOTO FORUM KATILIM BELGESİ
Sergilemeler 50 TL bedelle Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından satın alınacaktır.

SONY - FORUM Alışveriş ve Yaşam Merkezi ÖZEL ÖDÜLLERİ
1.lik ödülü : SONY DSC-W350 Fotoğraf Makinası
2.lik ödülü : SONY DSC-W310 Fotoğraf Makinası
3.lük ödülü : SONY DSC-S2000 Fotoğraf Makinası
Sergilemeler : 10 adet/ FOTO FORUM KATILIM BELGESİ
Sergilemeler 50 TL bedelle Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi  tarafından satın alınacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ:
Feridun Aydın - FOTO FORUM
Hasan Saltık - FSK- FOTO FORUM
Nazan Tuna - İFSAK
Şekip İskender - FOTO FORUM
Zafer Güngüt – FSK – FOTO FORUM

DÜZENLEME KOMİTESİ:  
Esma Sezeroğlu - Forum Alışveriş ve Yaşam Mekezi
Hamza Ustacı - Foto Forum
İdris Gençcelep -Foto Forum
Reyhan Kılıç - Foto Forum
Sevgi Gültekin - Foto Forum
Şenol Erdener - Foto Forum

YARIŞMA SEKRETERİ:
Rukiye Karaman - Foto Forum
GSM: 0532 7312941

TFSF TEMSİLCİSİ:  
Vedat Osmanoğlu

ADRES: Kunduracılar Cad. Neşe Sok. No:1 / TRABZON

TRABZON'A ve HIDIRNEBİ YAYLASINA ULAŞIM
Kara, Deniz ve Hava Yolu ile Trabzon'a, sonrasında 34 Km. mesafedeki Hıdırnebi'ye karayolu ile  özel otonuz ya da minibüs servisleriyle kolayca ulaşılmaktadır.

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail