TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
33 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir
  Eğitim Kadromuz:
(Soyadı sırasına göre)
 
 

 

Gülnihal Bayındır Alkan
Feridun Aydın
Fahri Gümüştekin 
Yrd. Doç Dr. Mustafa Reşat Sümerkan

Ş.Ercan Yetimoğlu

 

 

 

Adres : Kunduracılar Caddesi , Neşe Sokak No: 1 Kat 2 61200 TRABZON -TÜRKİYE : Address
Yazışma Adresi : P.K. 73 (P.O.Box 73) 61001 TRABZON - TÜRKİYE : Mail Address
Telefaks : +90 462 326 51 72 : Phone&Fax
e-posta : info@fotoforum.org.tr : e-mail