TRABZON
FOTOĞRAF
SANATI
DERNEĞİ
31 . Yıl
FOTO FORUM
Türkiye
Fotoğraf
Sanatı
Federasyonu'nun
kurucu
üyesidir

Aralık ayı yarışması için aday fotoğraf gönderimi devam etmektedir.